• socialvalue
  • 2 minutes
  • 14/05/2021
10320

Webinar – Social value and the Welsh TOMs for suppliers / Werth cymdeithasol a’r TOMs Cymreig i gyflenwyr

Are you a supplier to the Public Sector in Wales? Do you bid for work using the National TOM’s for Wales?

Join this webinar to learn about the National Themes, Outcomes, and Measures (TOMs) for Wales, an agreed set of measurements to include in procurement contracts. This session is designed for the Public Sector supplier base and we will focus on areas that help bidders win more work using the National TOM’s for Wales. The National TOM’s for Wales incorporates the existing Community Benefits toolkit measures, but also provides additional opportunities to deliver on the requirements of the Well-being of Future Generations Act. The TOMs tool considers the whole procurement cycle, including commissioning, contract management and supply chain relationships.

 

Ydych chi’n gyflenwr i’r Sector Cyhoeddus yng Nghymru? Ydych chi’n cynnig am waith gan ddefnyddio’r National TOM’s ar gyfer Cymru?

Ymunwch â’r weminar hon i ddysgu am y Themâu, Canlyniadau a Mesurau Cenedlaethol (TOMs) ar gyfer Cymru, set o fesuriadau y cytunwyd arnynt i’w cynnwys mewn contractau caffael.
Mae’r sesiwn hon wedi’i chynllunio ar gyfer sylfaen cyflenwyr y Sector Cyhoeddus a byddwn yn canolbwyntio ar feysydd sy’n helpu cynigwyr i ennill mwy o waith gan ddefnyddio’r TOM’s Cenedlaethol ar gyfer Cymru. Mae TOM’s Cenedlaethol Cymru yn ymgorffori mesurau pecyn cymorth Buddion Cymunedol presennol, ond mae hefyd yn darparu cyfleoedd ychwanegol i gyflawni gofynion Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol. Mae’r offeryn TOMs yn ystyried y cylch caffael cyfan, gan gynnwys comisiynu, rheoli contractau a chysylltiadau cadwyn gyflenwi.

 

You’ll hear insight on implementation and actual use-case of the Welsh TOMs from:

Sol Tannir – Interim Social Value Advisor Team Manager/Rheolwr Tîm Cynghorydd Gwerth Cymdeithasol (Dros Dro)

Prys Jenkins – Arweinwr Gwerth Cymdeithasoll/Social Value Leader, Social Value Portal

Cindy Nadesan – Rheolwr Cyfrif Strategol/Strategic Account Manager, Social Value Portal

This webinar will be hosted in English, you are welcome to ask questions in English or Welsh.

Bydd y weminar hon yn cael ei chynnal yn Saesneg, mae croeso i chi ofyn cwestiynau yn Saesneg neu Gymraeg.

EDIT: This session is now available to watch on-demand

Date: Wednesday, 26 May, 2021

Time: 14.00 – 15.30 BST

Watch on-demand

 

Watch more webinars

14282

Webinar - The National TOMs 2022

Catch up on our National TOMs 2022 updates webinar. Learn how to get more from the National TOMs, and hear more from

Read More
14069

NSVC22 on demand: Remembering the Why with Cemal Ezel

Hear Cemal Ezel talk through the remarkable work done by Change Please, and learn how something as simple as coffee can radically alter communities

Read More
12064

Webinar - 'Maximising Social Value in Design' guidance document launch

The 'Maximising Social Value in Design' guidance document aims to share the Social Value in Design Taskforce’s findings of how social value can be integrated into the design process and what design decisions allow for end-users and wider community members outside a design team to continue creating a legacy of social value.

Read More
11082

Webinar - The Road to COP26: Part 1

We have seen a clear shift towards digital in our lives, accelerated during the global COVID-19 pandemic, and the predominant message has been that this channel shift is good and will help people and the planet.

Read More